آمار  سید خراسانی کیست ؟ سید حسنی کیست ؟ - جــــــــــــــــــــــوادین ع
چهارشنبه 4 اسفند‌ماه سال 1389
توسط: *

سید خراسانی کیست ؟ سید حسنی کیست ؟http://s1.picofile.com/file/6382311866/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85_%D8%B9%D8%AC%D9%84_%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC.jpeg

 جدیدا دربعضی وبلاگ ها وسایت ها تلاش می شود که آقای خامنه ای راسید خراسانی بدانند

وبرترین استدلال شان اینست که ایشان شعرگفته است : " هرچندامین بسته ی دنیانی ام اما   * * * * * دلبسته ی یاران خراسانی خویشم .  واگرنشد لااقل عنوان سید حسنی رابه ایشان نسبت دهند . ودلیل شان برای این نسبت اینست که مادرایشان ازاولادامام حسن مجتبی ع است . اولا بسیارمتاسفیم که باید مقامات ماچنین دوستان نادانی داشته باشند که به هر طریقی سعی درجعل عنوان برای آنان دارند . وثانیا  این خیالات یک جواب  بسیارساده دارد : : : : :  " تمام روایاتی که مرحوم مجلسی در جلد13بحارالانوار درباب علامات ظهورآورده  و شخصی بنام کامل سلیمان درکتابی بنام " یوم الخلاص " _ که ترجمه اش بانام " روزگاررهایی " به بازارآمده است -  راجمع آوری کرده  - درتمام آن  روایات تصریح کرده است  که هم سید خراسانی وهم سید حسنی نام مبارک هردوی آنها " محمد " است .  حال آنکه آقای خامنه ای نامشان " علی " است . پس آقای خامنه ای نه سیدخراسانی است ونه سیدحسنی .http://clickdl.co.cc/?di=8128845705310

بعضی ازاین نادان دوستان که کاسه شان بسیارازآش داغ تراست عنوان کرده اند که محمود سبورجیان _ احمدی نژاد _ همان شعیب بن صالح است . (توضیح آنکه شعیب بن صالح سردار سپاه سیدخراسانی است . وسیدخراسانی سیدی است که قبل از ظهورآقاحجت بن الحسن عج جلودارایرانیان است . وسیدحسنی نیز سیدی است که قبل ازظهورآقاحجت بن الحسن می آید(ویژگیهای سیدحسنی درروایات چنین بیان شده است) : 1_ نامش محمداست 2_ ازاولادامام حسن مجتبی ع است . دنیارابه صلح دعوت می کند 4_ دنیاراازجنگ وکشت وکشتاربرحذرمی دارد) _ الغرض این دوستان که عجیب تعصب دارند همان باشد که آنهامی گویند اصراردارند که آقای خامنه ای یاسیدحسنی است ویاخراسانی  _ که این حرف بعلت مطالب ذکرشده دربالا صددرصدرردشد . واینها اصراردارندکه احمدی نژاد - شعیب بن صالح است . حال آنکه درروایات مربوط به شعیب بن صالح  ع  روایات صراحتا اعلان می کنند که 1_ شعیب بن صالح قدبلندورشید هستند 2_ شعیب بن صالح ع گندمگون است . 3_ شعیب بن صالح سفیدی زیرگلویش در آفتاب می درخشد

http://clickdl.co.cc/?di=1112884567664

حال دوستان آیا احمدی نژاد قدبلنداست  ؟ ؟ ؟ ؟ ؟  آیا احمدی نژادزیباست ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ آیا احمدی نژاد سفیدی اصلا دارد که درآفتاب بدرخشد ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ آیا احمدی نژاد گندمگون است ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

http://clickdl.co.cc/?di=14128845684514